Nytt fra avlsrådet

Leder Per H. Midtgård - Gunnar Arnekleiv - Anna Hoel

Informasjon vedrørende status på avl av Bayersk viltsporhund i Norge i dag februar 2013. Fra avlsrådet i NSHK

De siste årene har vi hatt en økende import av nytt avlsmateriale hos både Bayersk og Hannoveransk Viltsporhund. Dermed har vi fått et sårt tiltrengt tilskudd av nytt blod til våre raser. Med Bayer har det de siste årene blitt født en rekke valpekull etter importerte tisper. Og også noen få etter parringer av nordiske tisper med utenlandske hannhunder. Vi har fått inn tisper i fra England, Tyskland, Slovakia og Polen. Og vi begynner nå å få en bedring i innavlsgraden hos Bayersk Viltsporhund. Men fortsatt røntges det alt for få hunder i forhold til de som blir født. Spesielt er dette bekymringsfullt når det gjelder hannhunder. De som har kjøpt en valp etter import hunder MÅ bli flinkere til å ta ansvar og røntge sine hunder for HD! Dersom dette ikke følges opp er hele poenget med å importere nytt blod borte. Ingen får registrere valper etter hunder som ikke har kjent HD status i NKK. Og dermed kan ikke første generasjon etter importhunder benyttes i avl. Spesielt er dette viktig med de som har hannhunder etter importhunder.

Når det gjelder Hannoveranske Viltsporhunder har vi også fått inn 4 nye tisper det siste året. Og det er ventet at disse settes i avl når tiden er moden. Da først får vi se resultatene av disse importene.

Fortsatt må vi være svært nøye ved valg av avlshunder og kombinasjoner. Det er en del meget alvorlige sykdommer som ligger i våre raser. Hos både Bayer og Hannoveraner har vi epilepsi. Dette kan være ervervet som en seinfølge av skade. Men dersom det opptrer før fylte 2 år kan det også mistenkes å være arvelig. Dersom din hund har epilepsi håper vi du sier i fra til din oppdretter.

I de seinere år har vi også opplevd hjertesvikt hos Bayerske Viltsporhunder. Dette er så alvorlige at det i de fleste tilfeller er fatalt for hunder som rammes av dette. Vi kjenner hittil ikke til effektiv behandling og hundene dør oftest før fylte 18 mnd. Dersom hunden din dør plutselig før den er 5 år vil klubben dekke obduksjon og transport til obduksjonsted (Norges Veterinær Høgskole). Det er veldig viktig at dette blir gjort så raskt som mulig etter hunden er død.

Vi har også noen hunder som er plaget med lavt stoffskifte, Hypothreose. Dette kan medisineres og hunden vil da som regel bli symptomfri.

Valpefurunkulose hos Bayerske Viltsporhund. Dette forekommer hos valper, og det finnes god behandling mot denne alvorlige sykdommen. Den oppstår spontant hos valper mellom 4 og 16 uker og det mistenkes en genetisk disposisjon. Ubehandlet dør valpene som oftest etter kort tid. Det starter som blemmer i snutepartiet og redusert almentilstand. Dersom det da ikke settes inn effektiv behandling med kortison så vil infeksjonen spre seg til blod med den følge at valpen dør av blodforgiftning.
Med riktig behandling vil valpene som oftest bli helt friske. Det er viktig at alle oppdrettere er klar over at dette er sykdommer som finnes i rasen. Og vi må ta hensyn til dette i avlen videre framover.
Dessverre viser det seg at disse sykdommene sannsynlig vis ligger latent i alle de gamle linjene i Norge og Sverige som er aktuelle som avlsdyr i dag.

Vi har også en meget sjelden form for muskelsvinn som rammer Bayersk Viltsporhunder. Den gir i all hovedsak muskelsvinn i kraniet og er på sikt dødelig. Det finnes ikke behandling av denne sykdommen.

I de seinere år har det også dukket opp en del hunder som utvikler svært dårlig eller helt manglende pels på hale og ører i voksen alder. Dette vil ofte føre til sår på både hale og ørekanter som har vanskelig for å gro. Ofte vil dette også resultere i at halen eller deler av halen må amputeres. Og det må lages nye sårkanter i sårene på ørene for å få sårene til å gro. Ofte har disee hundene normalt nivå i blodet ved test mot hypotyreose..

Alle avlshunder må HD røntges. Samtidig vil vi oppfordre alle oppdrettere som kan tenke seg å ha et valpekull til å søke om godkjenning til dette

Vi vil også minne om at ansvaret for rasen først og fremst ligger hos hver enkelt oppdretter når vi lager kull. Alle oppdrettere er i henhold til kjøpsloven pålagt å opplyse om alvorlig og invalidiserende sykdom som de vet om ved nære slektninger av valpene de selger.

Avlsrådet

Klær fra Pfanner

Fotogalleri

012_13
12828920_10153302663317234_7810871308905994631_o
20170803_142457
20170805_162943
23092012065-002
Alfred2
Bukk_nr_2
Bukkejakta 2006_1
Ettersokshund010
Hel _hannoveransk_viltsporh
Innvik-2004-019
Shadow-2
Trym
alfred1
alfred3
alfred4
anna-og-pakjorsler
ekvipasje3
elg33
elgpakjorsel
gammel_og_ung
hjort_730433m
hjortejakten_021
hubertusmesse
img_2024
img_2664-001
img_8778-002
mariann_og_marco1
preging_av_valper
rabukk_asljunga
soket
sporglede1
valper-kvite-og-brune-008
varehane
ved_balet